สาขางานกรุงเทพฯ

สาขากรุงเทพฯ

Contact Us
Working hour: 8.30 am. – 5.30 pm.
Working days: Monday – Friday

ไนท์ วีซ่า เฮล พ้อยท์ไนท์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไนท์ คอลเซ้าเทิ้ล เวิล์ดไวด์ จำกัด
ห้อง B1 ชั้น12 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Knight Visa Help Point
Knight Consultant Worldwide Limited.
12th Floor, Unit B1, Piya Place Langsuan, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat 09.00 am.-16.00 pm.
Facebook: Knight Visa Help Point.

คลิ้กแผ่นที่เพื่อดูขนาดใหญ่