อย่าเพิ่งทำวีซ่า ถ้ายังไม่ได้คุยกับเรา

คุณต้องการ วีซ่าใช่ไหม ?
หากคุณกังวลเรื่องการขอวีซ่า
ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา
ไม่ทราบขั้นตอนขอวีซ่า
หรือถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว

Knight Visa Help Point ไนท์ วีซ่า เฮล พ้อยท์ รับทำวีซ่า การขอวีซ่า ช่วยเหลือ และเราให้คำปรึกษาคุณ ทุกเรื่องในการขอวีซ่า  ไม่จะว่าจะขอ วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าเชงเก้น หรือวีซ่าเอเชีย เราให้คำปรึกษา แก้ไข ในการจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่า เราช่วยเหลือคุณใน ทุกเงื่อนไข การกรอกฟอร์มวีซ่าและจัดเอกสารวีซ่านั้น ไม่เพียงพอที่คุณจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ณ ปัจจุบัน หากคุณกำลัง วิตกกังวลกับการขอวีซ่าทั้งเรื่องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารการเงิน การงานไม่พร้อม ไม่มีเวลาเดินทางไป สถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่มีความมั่นใจ ปัญหาทั้งหมดนี้  เรามีเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา ให้ข้อมูลในการดำเนินการสมัครวีซ่าทุกประเภท วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยียมเยือน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

Knight Visa Help Point   ไนท์วีซ่าปิดดำเนินการ กว่า 15 ปี เรา มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ ไนท์วีซ่ากรุงเทพ ไนท์วีซ่าพัทยา ไนท์วีซ่าภูเก็ต ไนท์วีซ่า ไนท์วีซ่าเชียงใหม่ ไนท์วีซ่าโคราช ไนท์วีซ่าอุบลราชธานี และ ไนท์วีซ่าอุดรธานี และเร็วๆนี้ที่ ไนท์วีซ่าขอนแก่น จากประสบการณ์ทำงาน และการเติบโตของบริษัท เรามั่นใจในการ ให้คำแนะนำ เรื่องวีซ่า สำหรับคนไทย และคนต่างชาติ ได้ในทุกกรณี

บริการสำหรับคนต่างชาติ  Thai immigration  ให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจรภายใต้การดูแลของทนายความผู้มีประสบการณ์ เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราในทุกด้านของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์กร นักลงทุน หรือผู้ประกอบการ ทนายความของเรามีความรู้และความเข้าใจในความซับซ้อนของกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ เช่น กฎหมายธุรกิจและกฎหมายคนเข้าเมือง

ฐานะผู้นำด้านบริการช่วยเหลือด้านวีซ่าแบบครบวงจร ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลายทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่สู่ความเป็นเลิศ เราได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางในสาขาของเรา

Knight Visa Help Point  มากกว่า 10,000 วีซ่า ที่เราดูแลคุณ

เราช่วยคุณได้ ด้วยแนวทางที่ถูกต้องและประสบการณ์จริง ทุกปัญหาการขอวีซ่าคุณ เราช่วยได้ ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการจาก Knight Visa Help Point คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน
เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน
ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งานเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์

เราให้คำปรึกษาคุณแบบวิเคราะห์เชิงลึก ที่คุณจะเห็นโอกาสคุณในการได้รับวีซ่า

 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่น เอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่น เอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

รับทำวีซ่ากรุงเทพ ปริมณฑล การขอวีซ่าสำหรับคนไทย เพื่อจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทุกมุมโลกนั้น จำเป็นต้องมีวีซ่าอนุญาตเข้ายังประเทศหมายปลายทาง ทั้งการไปเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ศึกษาต่อ ทำงาน (Non-Immigrant / Temporary Visit) การไปพำนักถาวร วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี (Immigrant/Settlement Visa / Family, Fiancée and Marriage) ด้วยขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละประเภทมีเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไป จึงทำให้การขอวีซ่าต้องศึกษาเงื่อนไขและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง หากขาดความรอบคอบในการดำเนินการ คุณก็อาจไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าได้.

เราให้บริการภายใต้ ความรับผิดชอบต่อผลงาน มิใช่แค่เพียงผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทุกรายของเราได้รับการอนุมัติบนความต้องการของลูกค้า เราไม่เคยละเลยรายละเอียดการบริการให้กับลูกค้า หลักการคิด วิเคราะห์ เหตุผลในการทำงานและการบริการที่ดี หากท่านมีปัญหาการดำเนินการขอวีซ่า เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่าน.

 • รับทำวีซ่ารับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต ในประเทศและต่างประเทศ
 • รับทำวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (แฟน/เพื่อน/ครอบครัว) Tourist Visa-Visitor Visa
 • รับทำวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน Fiancée Visa-Spouse Visa Settlement Visa
 • รับทำวีซ่าทำงาน นักเรียน Work Visa- Student Visa
 • รับทำวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) Schengen Visa
 • รับจอง โรงแรม เพื่อยื่นขอวีซ่า / Hotel Booking
 • ประกันภัย การเดินทาง ทั่วโลก Travel Insurance
 • กรอกฟอร์ม วีซ่า ทุกประเทศ
 • จองคิว สัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเทศ
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ Marriage Registration in Thailand
 • แปลเอกสาร Translation Service
 • จำหน่าย จองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน

บริการของเรา

วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน
(แฟน ครอบครัว เพื่อน)

รับทำวีซ่าประเภทท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป
อ่านรายละเอียด

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน

รับทำวีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์
อ่านรายละเอียด

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

รับปรึกษา บริการรับทำวีซ่า การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขปัญหา ก่อนการจดทะเบียนสมรสเรามีประสบการณ์การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย
อ่านรายละเอียด

แปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร ทุกภาษา บนความต้องการของคุณ ทั้งแปลพื่อใช้ทางธุรกิจ หรือเอกสารเพื่อยื่นเข้าสถานทูต การรับรองการแปล หรือบริการยื่นเอกสารรับรองที่กงสุลไทยหรือสถานทูตต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
อ่านรายละเอียด

จองตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม

นอกจากเรื่องการทำวีซ่าแล้ว เรายังมีบริการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง รวมถึงจองโรงแรมที่พัก สำหรับในประเทศต่างๆ ที่คุณเดินทางไป ติอต่อเราที่เดียว คุณได้ครบทุกอย่างสำหรับการเดินทาง.

ประกันการเดินทาง

ในการเดินทาง ไม่ว่าจะมีความปลอดภัยแค่ไหน แต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดมันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เราจึงมีบริการทำประกันสำหรับผู้เดินทางไกล เพื่อให้คุณสบายใจในการเดินทาง.
อ่านรายละเอียด

Thai Visa วีซ่าไทย สำหรับชาวต่างชาติ

หากคุณประสงค์จะพำนักในประเทศไทย ระยะยาว และคุณมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีรายได้ทางการเงินที่มั่นคง เรามีข้อเสนอมากมาย ที่จะช่วยให้ท่านสามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสบายใจ.

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
Knight Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ขอคำปรึกษาฟรี

Hotline: 092 739 1228 Call: 081 403 1228 Line : @knightvisa Email : knightvisahelppoint@gmail.com

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@