วันที่ 28 – 31 สิงหาคม
คุณนิธ นิธิพงศ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริษัท และ ผู้ก่อตั้งบริษัท
– บริษัท ไนท์ คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้ง จำกัด
– บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด
– บริษัท ไนท์ ลีเกิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ออล ทู ทริปส์ กรุ๊ป จำกัด
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิกซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ได้เดินทางเพื่อในหลักสูตร Vietnam Digital Business Trip for Executive Program
หลักสูตรรุกตลาดเวียดนามเพื่อการขยายธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2