บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ ได้อบรมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ การแปล และ ล่ามภาษาอังกฤษเพื่อยื่นกับสถานทูตต่างๆ ให้ถูกต้องกับสถานทูต

โดยผู้จัดอบรมครั้งนี้ มีประสบการณ์การแปลเอกสารเข้าสถานทูต เราเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่

บริษัทเราได้เป็นบริษัทในรายชื่อ ที่สถานทูตอังกฤษ แนะนำและรับรองการแปลเอกสารเพื่อยื่นใช้ในสถานทูตอังกฤษตั่งแต่ปี 2017

Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) จัดทำรายชื่อผู้ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เพื่อช่วยเหลือชาวอังกฤษที่อาจต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศ. รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา. ไม่มีผู้ให้บริการรายใดที่ได้รับการรับรองหรือแนะนำโดย FCDO คุณควรศึกษาว่าผู้ให้บริการจะเหมาะสมหรือไม่.
FCDO ไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผู้ให้บริการเหล่านี้หรือข้อมูลนี้

https://www.gov.uk/government/publications/thailand-translators-and-interpreters/list-of-translators-and-interpreters-in-thailand