🇰🇷เกาหลี เปิดประเทศแล้ว ไม่ต้องขอวีซ่า‼️

✅ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ประเทศเกาหลี ได้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization ที่เป็นระบบเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศเกาหลี สำหรับคนต่างชาติ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ ใช้ระบบ K-ETA เพื่อแก้ปัญหาการปฏิเสธนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าเมืองที่มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายอีกด้วย

🇹🇭โดยคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีจำเป็นต้องมีการขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ ส่วนผู้เดินทางด้วยจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ทำงาน ศึกษาต่อ อพยพตามคู่สมรส ยังจำเป็นต้องมีวีซ่าตามปกติ

📌วิธีการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้
1. ตรวจวันหมดอายุของพาสปอร์ต หากหมดอายุให้ไปต่ออายุ
2. เตรียมรูปถ่ายตัวเอง พื้นหลังสีขาว แบบทางการ
3. ข้อมูลที่พักในประเทศเกาหลี เช่น รายละเอียดที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ
4. บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต เพื่อใช้ชำระเงินในการลงทะเบียน
5. ขอเอกสารการฉีดวัคซีน หรือ International covid-19 vaccination certificate สามารถขอได้ที่แอปฯ หมอพร้อม

สำหรับวิธีสมัคร K-ETA 🇰🇷
– เข้าเว็บไซต์ www.k-eta.go.kr หรือ สมัครผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA โดยจะต้องสมัครอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางไปเกาหลี
– เมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถเลือกภาษาได้ โดยจะมีภาษาเกาหลี กับ ภาษาอังกฤษ อยู่บริเวณมุมบนขวาของเว็บไซต์ จากนั้นเลือก Apply for K-ETA
– ต่อมาในช่อง Select Continent ให้เลือก Asia Pacific ส่วนช่อง Select Your Nationality ให้เลือก Thailand
– ขั้นตอนต่อมา ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขพาสปอร์ต อีเมล แนบรูปถ่าย ข้อมูลอาชีพ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ที่อยู่ที่จะเข้าพักในเกาหลี และอื่นๆ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
– ต่อมาระบบจะให้ชำระค่าธรรมเนียม 10,000 วอน หรือประมาณ 300 บาท ขึ้นอยู่กับค่าเงินในวันนั้นๆ นอกจากสมัครให้ตัวเองแล้ว ยังสามารถสมัครให้คนอื่นๆ ในครอบครัว หรือคนรู้จักพร้อมกันในครั้งเดียว
– หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้รอรับผลการอนุมัติทางอีเมล โดย K-ETA จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พำนักได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ในกรณีที่ยื่นข้อมูลผ่าน K-ETA แล้วไม่ผ่าน จะต้องติดต่อไปที่สถานทูตเกาหลี (หรือสถานกงสุล) เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศตามปกติ