แนวทางเข้าไทย ผ่านระบบ Thailand Pass

ขั้นตอนการการเข้าระบบ Thailand Pass

1. ได้รับอนุมัติ และได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย
2. ลงทะเบียนแล้ว ให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code ก่อนจึงจะเดินทางได้
3. เดินทางเข้าประเทศแบบการกักตัว
• Alternative Quarantine กักตัว 7 / 10 / 14 วัน
• Sandbox ภูเก็ต อยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต 7 วัน โดยต้องได้รับวัคซีนครบแล้ว
4. เดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox ต้องตรวจเชื้อครั้งที่ 2 ด้วย RT-PCR โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะผู้ลงทะเบียนก่อน 22 ธ.ค. 64)

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ