Knight Visa Help Point

“วันที่ 07 กันยายน 2566 บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์เวิล์ดไวด์ จำกัด
นำโดยผู้บริหาร และพนักงาน Knight Visa Help Point ทุกสาขา ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆโดยมุ่งหวังที่จะ “แบ่งปันให้น้อง” ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร ได้มีการต้อนรับเป็นอย่างดี 

การบริจาคเป็นการให้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลโดยไม่คาดหวังความผลกำไรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ดังนี้:

1.การบริจาคเงินสด: การให้เงินสดเพื่อสนับสนุนโครงการหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์การกุศลหรือการช่วยเหลือ เช่น การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิการกุศลหรือโครงการเสริมสร้างสังคม.

2.การบริจาคบริการ: การให้บริการต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทน เช่น การให้คำปรึกษาทางอาชีพหรือการสอนฟรีให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ.

3.การบริจาคสินค้าใหม่หรือใช้แล้ว: การให้ของใหม่หรือของที่ใช้แล้วเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การบริจาคเสื้อผ้า, ของเล่น, อาหาร, หรือของใช้ทั่วไป.

4.การบริจาคในกรณีฉุกเฉิน: การให้โดยเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน เช่น การบริจาคเงินหรือวัสดุสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือวิกฤติสงคราม.

5.การบริจาคเพื่อการพัฒนา: การให้เงินหรือทรัพย์สมบัติเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมหรือการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การสนับสนุนโรงเรียน, มูลนิธิการศึกษา, หรือโครงการสาธารณประโยชน์ทางวิชาการ.

6.การบริจาคเลือดหรืออวัยวะ: การบริจาคเลือด, เนื้ออวัยวะ, หรืออวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรักษาหรือการผ่าตัด.

การบริจาคเป็นการกระจายความกรุณาและช่วยเหลือให้กับคนที่ต้องการในสถานการณ์ที่ต่าง ๆ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืน.