สาขางานกรุงเทพฯ

สาขากรุงเทพฯ

ไนท์ วีซ่า เฮล พ้อยท์ไนท์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไนท์ คอลเซ้าเทิ้ล เวิล์ดไวด์ จำกัด
ห้อง 8E ชั้น 8 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
Office Hours 8:30 a.m. – 5:30 p.m.
Mobile 0927391228
Mobile 0814031228
Office Call 020460778
www.knightvisahelppoint.com
Facebook : https://www.facebook.com/knightvisahelppoint/
Line: @knightvisa
Google Map https://goo.gl/maps/QXLZefxVhyn

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@