เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์เวิล์ดไวด์ จำกัด นำโดยผู้บริหาร แ…...
Read More