เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 บริษัทไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ ได้จัดกิจกรรมนำพนักงานไปบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ กาญจนบุรีเด็กในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ที่ได้มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน พาน้องเด็กกีฬา นำขนม น้ำหวาน ไอศกรีมมาแจกน้องๆ