วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:30
ทางบริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด และทีมงาน ไนท์วีซ่าเฮลพ้อยท์ สาขา ภูเก็ต นำเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ ร่วมบริจาคแก่ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เพื่อสนับสนุนอนาคตของเด็กๆ ในมูลนิธิฯ

หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า “มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย” ที่ซอยน้ำหนึ่งใจเดียว หมู่ 1 ถนนเทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเข้าถล่มชายฝั่งอันดามันและเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นบ้าน สำหรับเด็กกำพร้าจากโศกนาฏกรรมในครั้งนั้น ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นที่พักพิงให้แก่เด็กไร้บ้าน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา และเด็กที่เป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิด

หลังจากเกิดภัยพิบัติ สโมสรไลออนส์ภูเก็ตอันดามันซี ก็ได้รับเงินบริจาคจากสโมสรไลออนส์ และองค์กรอื่นๆ ทั่วโลก เช่นเดียวกับความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทางอื่น ในขณะที่สโมสรดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังผู้ประสบภัย ความคิดที่จะนำเงินบริจาคไปทำประโยชน์และให้การช่วยเหลือในลักษณะที่ยั่งยืนก็เกิดขึ้น และหลังจากการปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ คณะกรรมการสโมสรจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต (Child-Watch Phuket Association) สร้างหมู่บ้านเด็กตะวันฉายสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสขึ้นมา

เมื่อโครงการถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ องค์กรการกุศลอื่นๆ ที่เห็นความสำคัญและเล็งเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สังคม ก็ได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างมากมาย ทั้งสภากาชาดฝรั่งเศส สโมสรไลออนส์ภูเก็ตเพิร์ล และรัฐบาลลักเซมเบิร์ก กาชาดฝรั่งเศสนั้นอาสารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของการก่อสร้าง ทำให้มูลนิธิสามารถจัดสรรและใช้จ่ายเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อเด็กๆ และเยาวชนได้อย่างเต็มที่

หมู่บ้านเด็กตะวันฉายประกอบด้วยวิลล่า 6 หลัง แต่ละหลังแบ่งย่อยเป็น 2 หลัง เพื่อให้แต่ละ “ครอบครัว” ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กๆ วัยต่างๆ กัน ประมาณ 8-10 คน อยู่ร่วมกัน พร้อมกันผู้ดูแล หรือ “แม่” ของเด็กๆ อีก ครอบครัวละหนึ่งคน เด็กๆ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศครอบครัวใหญ่แบบไทยๆ

นอกจากเด็กๆ จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว มูลนิธิยังส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ ทำกิจกรรมอื่นด้วย สมาคมพิทักษ์เด็กซึ่งมีความชำนาญในเรื่องกิจกรรมสำหรับเด็กมากกว่า จะให้การช่วยเหลือในส่วนนี้ โดยการจัดหาอาจารย์หรืออาสาสมัครมาทำการสอน เป็นคอร์สพิเศษต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น นอกจากนี้มูลนิธิยังได้ปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การช่วยเหลือตนเอง ศีลธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้เด็กๆ เหล่านี้ด้วยในขณะเดียวกัน

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย มิใช่องค์กรแสวงหาผลประโยชน์ แต่เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆ และเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ หมู่บ้านตะวันฉายเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 แม้ว่ามูลนิธิจะยังสามารถดำเนินดูแลหมู่บ้านการต่อไปได้ด้วยตัวเองในขณะนี้ แต่หากพูดถึงในระยะยาวความช่วยเหลือจากภายนอกก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับอุปการะเด็กหรือการบริจาคเงิน หากคุณผู้อ่านสามารถช่วยพวกเขาได้ สามารถติดต่อมูลนิธิหรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือได้ตามช่องทางต่อไปนี้
บริจาคได้ที่

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต
ชื่อบัญชี: มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย
เลขที่บัญชี: 102-2-00125-4

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย
15/20 ซ.น้ำหนึ่งใจเดียว ม.1 ถ.เทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร/แฟกซ์: 076 252 204

ขอบคุณข้อมูลจาก https://phuketindex.com/phuket-travel/charity/ct-phuket-sunsine/index-th.htm