รายชื่อสถานฑูตในประเทศไทย

รายชื่อสถานฑูตในประเทศไทย

สถานทูตออสเตรีย
Tel. 02- 303 60 57-9
Fax. 02-287 39 25
14 ซ. Nandha ปิดซอย 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120

สถานทูตเชค ประจำประเทศไทย (สาธารณรัฐ): The Czech Republic Embassy in Thailand
71/6 ซอยร่วมฤดี 2 ถ.เพลินจิต กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2255-5060, 0-2255-3027
โทรสาร 0-2255-4978
E-mail : bangkok@embassy.mzv.cz

สถานฑูตฟินแลนด์
ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารอัมรินทร์
Tel. 0-2250-8801
Fax. 0-2250-8802
ชั้น 16 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 500 ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

สถานทูตเยอรมนี
Tel. 0-2287-9000, 0-2287-3862
Fax. 0-2287-1776, 0-2285-6232
9 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

สถานเอกอัครราชทูตฮังการี
Tel. 02-661-1150-2, 02-661-1155
Fax. 02-661-1153
เพรสซิเดนท์ พาร์ค คอนโดมิเนียม
ชั้น 20 (ห้อง 20 ซี) อาคารโอ๊ค 99 สุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพ 10110

สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก
Tel. 02 6777360
Fax. 02 6777364
ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

สถานทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย: Royal Norwegian Embassy in Thailand
ชั้น 18 อาคาร UBC 2, 591 ถนนสุขุมวิท ซอย 33 กทม. 10110
โทร. 0-2204-6500
แฟกซ์ 0-2262-0218
Email: emb.bangkok@mfa.no
http://www.emb-norway.or.th/

สถานทูตโปรตุเกส
Tel. 0-2234-2123
26 ถ.เจริญกรุง 30 ซ.กัปตันบุช กรุงเทพฯ 10500

สถานทูตสเปน
ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารเมอร์คิวรี่
Tel. 02 661 8284-8
Fax. 02-661-9220
93/98-99 อาคาร เลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
ยื่นเอกสารผ่าน TLS.อาคาร สาทรซิตี้
Tel. 0-2254 4596
Fax. 0-2 2555 4481
35 ถนนวิทยุ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สถานทูตสหรัฐอเมริกา
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

สถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย: Canada Embassy in Thailand
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 กทม. 10500
โทร. 0-2636-0540 ต่อ 3399
แฟกซ์ 0-2636-0565
Email: bngkk@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/

สถานทูตออสเตรเลีย
ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคาร Thai TCC
สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0- 267 23476 / 77 / 78 / 79

สถานทูตบัลแกเรีย ประจำประเทศไทย: Bulgarian Embassy in Thailand
64/4 ซ.เจริญมิตร (เอกมัย10) สุขุมวิท 63 วัฒนา กทม.10110
โทร/Tel: 0-2391-6180-1
แฟกซ์/Fax: 0-2391-6182
Email: bulgemth@asianet.co.th

สถานทูตบราซิล ประจำประเทศไทย: Embassy of Brazil in Bangkok
ชั้น 34 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/101 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 0-2679-8567/8 Operator ext. 0
แฟกซ์ 0-2679-8569
http://www.brazilembassy.or.th

สถานทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย: Embassy of Belgium, Bangkok
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120
โทร/Tel: 0-2679-5454
แฟกซ์/Fax: 0-2679-5465 – 67
นอกเวลาทำการ/Non-working hrs.: 081-833 99 87
http://www.diplomatie.be/bangkok/
Email: bangkok@diplobel.fed.be

สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย: Denmark Embassy in Thailand
10 ถ.สาทร ซอย 1(ซอยอรรถการประสิทธิ์) ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทร. 0-2343-1100
แฟกซ์ 0-2213-1752
Email: bkkamb@um.dk
http://www.ambbangkok.um.dk

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ยื่นเอกสารผ่าน TLS.อาคาร สาทรซิตี้
Tel. 0-2657-5100
35 ซ.รองพระยาเก้า ถ.เจริญกรุง 36 กรุงเทพ 10500

สถานทูตกรีซ ประจำประเทศไทย : Greece Embassy in Thailand
ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร 0-2679-1462
แฟกซ์ 0-2679-1463
Email: embgrbkk@ksc.th.com

สถานทูตอิตาลี
ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารเมอร์คิวรี่
Tel. (0) 2 2854090-3
Fax. (0) 2 2854793
399 ถ.นางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย: Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10300
โทร 0-2309-5200
แฟกซ์ 0-2309-5205
Email: ban@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.in.th
เวลาทำการ: แผนกกงสุล 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์) / แผนกวีซ่า: 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์)

สถานทูตโปแลนด์
Tel. 02-645-0367/9
Fax. 02-645-0365
100/81-82 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 25 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สถานทูตสโลวาเกีย
Tel. 026773445-6
ชั้น 22 อาคารไทยวาห์2 21/144 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

สถานทูตสวีเดน
ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารอัมรินทร์
Tel. 0-2263-7200
ชั้น 20 อาคารแปซิฟิก เพลส 1, 140 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซ. 4 และซ.6) กรุงเทพฯ 10110

กงสุลไอร์แลนด์ใต้
ชั้น 28 อาคาร คิวเฮ้าส์ ลุมพินี
1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0-2 677 7500
Fax. 0-2 677 7501

สถานทูตอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลล์ ไอร์แลนด์เหนือ
ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารรีเจ้นท์
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

สถานทูตตุรกี ประจำประเทศไทย: Turkey Embassy in Thailand
61/1 ซ.จัดสรร ถ.สุทธิสาร กทม. 10310
โทร. 0-2355-5486-8
เวลาทำการ: 9.00 – 17.00 (จันทร์ – ศุกร์)

สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย : New Zealand Embassy in Thailand
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส
87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กทม. 10330
โทร: 0-2654 3444
แฟกซ์: 0-2654 3445
Email: nzisbangkok@dol.govt.nz
http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/

สถานทูตชิลี ประจำประเทศไทย: Chile Embassy in Thailand
83/17 วิทยุซอย 1 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ
โทร/Tel: 66-02-2519470-74
แฟกซ์/Fax: 66-02-2519475, Office Hours: 09.00 to 17.00
http://www.chile-thai.com/

สถานทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย: Embassy of Nigeria
412 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร/Tel: 0-2711-3076-78, 711 3547, 381-4480
แฟกซ์/Fax: 0-2392-6398
Email: info@embnigeriabkk.comnigeriabkk@hotmail.com

สถานฑูต กลุ่มเอเชีย (Embassy Asia)

สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย: Saudi Arabia Embassy in Thailand
ชั้น 23,24 อาคารแสงทองธานี 82 ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500
โทร. 0-2639-2999, 0-2639-2960
แฟกซ์ 0-2639-2950

สถานทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย: Embassy of the State of Qatar in Thailand
ชั้น 14 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส 87/1 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-660-1111 แฟกซ์ 02-660-1122
http://www.qatarembassy.or.th/
info@qatarembassy.or.th (General Info.)
consular@qatarembassy.or.th (Visa & Legalization)
trade@qatarembassy.or.th (Trade Info.)

สถานทูตคาซักสถาน ประจำประเทศไทย: Kazakhstan Embassy in Thailand
4301, ชั้น 43 อาคารเจทีซี 919/501 ถ.สีลม บางรัก กทม.10500
โทร. 0-2234-63-65/66

สถานทูตคูเวต
Tel. 0-2636-6600, 0-2636-7461-3
Fax. 0-2636-7360
อาคารสาธรนคร ชั้น 24A
100/44 ถ.สาธรเหนือ บางรัก กรุงเทพ 10500

สถานทูตบังคลาเทศ
Tel. 02-1851340-1
727 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ 10110

สถานทูตบาร์เรน
Tel. 026368496-8
100/66-7 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สถานทูตพม่า
Tel. 0233-2237, 0234-4698,
0233-7250,0 234-0320,02 637-9406
Fax. 0-236-6898
132 ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

สถานทูตมองโกเลีย
Tel. 023811400
เลขที่ 100/3 ซ.เอกมัย 22 สุขุมวิท 63 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สถานทูตลาว
Tel. 0- 0-2539-3827, 0-2539-6678
Fax. 0-2539-3827, 0-2539-6678
502/502/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทิศ วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สถานทูตสิงคโปร์
Tel. 02 – 286 2111, 02 – 286 1434
Fax. 02 – 286 6966, 02 – 287 2578
129 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

สถานทูตอิหร่าน
Tel. 02 390 0871-3
สุขุมวิทซอย 49 แยก 11 กรุงเทพฯ

สถานทูตเกาหลีเหนือ ประจำประเทศไทย : Korean Embassy (North Korea) in Thailand
14 หมู่บ้านสวนแหลมทอง 2 ถ.พัฒนาการ ซอย 28 สวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0-2319-2686

สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย : Japanese Embassy in Thailand
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000
โทรสาร : 0-2207-8510
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

สถานทูตโอมาน
Tel. 02-639-9380-2
Fax. 02- 639-9390
อาคารแสงทอง ทาว์นเวอร์ ชั้น 32 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10500

สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย: Embassy of The People’s Republic of China in Thailand
57 ถ.รัชดาภิเษก กทม. 10310
โทร. 0-2245-7032 -30-2245-7036-44
แฟกซ์ 0-2245-7033
http://www.chinaembassy.or.th

สถานทูตบรูไน ประจำประเทศไทย: Brunei Embassy in Thailand
132 สุขมวิท 23 คลองเตย วัฒนา กทม. 10110
โทร/Tel: 0-2204-1476-9
แฟกซ์/Fax: 0-2204-1486

สถานทูตปากีสถาน
Tel. 022530288-9, 022535325
Fax. 0-2253-5325
เลขที่ 31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สถานทูตฟิลิปปินส์
Tel. 0-2259-0139-40
760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กรุงเทพฯ 10110

สถานทูตภูฏาน
Tel. 022744740-2
Fax. 022744743
375/1 ซอยรัชดานิเวศน์ ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สถานฑูตมาเลเซีย
Tel. 02 679 2190-9
Fax. 02 679 2208
33-35 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

สถานทูตศรีลังกา
Tel. 0-2261-1934-5, 0-2665-7299
ชั้น 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2
75/6-7 สุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ 10110

สถานทูตอินเดีย
ยื่นเอกสารผ่าน VFS กลาสเฮาส์
Tel. 02 258 0300 6
Fax. 02 258 4662 7
46 ซอยประสานมิตร 23 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

สถานทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย : Korean Embassy (South Korea) in Thailand
23 ถ.เทียม-ร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320
โทร. 0-2247-7537-41

สถานทูตเวียดนาม
Tel. 02 251-5836-8
Fax. 02 251-7203
83/1 ถนน วิทยุ, ปทุมวัณ กรุงเทพฯ 10330

สถานทูตไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป)
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทร. 0-2670-0200-9
แฟกซ์ 0-2670-0229
เวลาทำการ: 9.00 – 11.30 (จันทร์ – ศุกร์)
http://www.mofa.gov.tw/webapp/mp?mp=6

สถานทูตเนปาล ประจำประเทศไทย : The Embassy of Nepal
189 สุขุมวิท 71 พระโขนง กทม. 10110
โทร. 0-2390-2280, 0-2391-7240

สถานทูตบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย: Bangladesh Embassy in Thailand
727 ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 กทม. 10110
โทร/Tel: 0-2392-9437-8
แฟกซ์/Fax: 0-2391-8070
Visa Department: Tel: +66 2 391-8067
Email: bdoot@samart.co.th

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@