หมายเลขฉุกเฉิน ของสถานเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี 2566

📢 หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี 2566

📖 พกไว้อุ่นใจ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 📖

📍สำหรับติดต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ กรณีที่ประสบเหตุฉุกเฉินและนอกเวลาราชการ

#ด้วยความห่วงใยคนไทยทุกแห่งหน
#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
#กรมการกงสุล