สมรสเท่าเทียม

บริษัท ไนท์ คอลซัลแทนท์  เวิล์ด ไวด์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง และแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเท่าเทียมที่ยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม วาระ 3 โดยให้สิทธิเพศเดียวกันสามารถหมั้น – จดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

         ล่าสุดวันนี้ (27 มี.ค. 2567) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ…. ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ภายหลังจากมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระ 2 จนครบ 38 มาตรา

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้เรียกสมาชิกลงมติ ในวาระ 3 โดยมีผู้ลงมติจำนวน 414 คน ปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  • เห็นด้วย 399 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 10 เสียง
  • งดออกเสียง 2 เสียง
  • ไม่ลงคะแนน 3 เสียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือไม่ โดยมีผู้ลงมติจำนวน 401 คน ปรากฏว่า

  • เห็นด้วย 393 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 3 เสียง
  • งดออกเสียง 1 เสียง
  • ไม่ลงคะแนน 4 เสียง

ทำให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งผลให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ถัดจากไต้หวันและเนปาล ที่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

 Knight  Visa Help Point    มีบริการสำหรับยื่นวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าติดตามคู่สมรส เพื่อย้ายไปพำนักกับคู่สมรสที่ต่างประเทศ สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ที่ปรึกาทั้ง 7 สาขา ได้เลยค่ะ