สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่ คุณนิธ นิธิพงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีซ่า ทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารแบรนด์แฟรนไชส์ VISATOGO (วีซ่าทูโก) และ ผู้บริหาร ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์