ญี่ปุ่นออกวีซ่าแบบใหม่! อาชีพอิสระ 49 รวมประเทศไทย

ญี่ปุ่นออกวีซ่าแบบใหม่! อาชีพอิสระ 49 รวมประเทศไทย

ญี่ปุ่นออกวีซ่าระยะเวลา 6 เดือนสำหรับ digital nomads Visa โดยมีรายได้ต่อปี 10 ล้านเยน ($68,300) หรือมากกว่านั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ISA) คาดว่าโครงการจะเริ่มภายในสิ้นเดือนมีนาคม

ญี่ปุ่นเตรียมออกวีซ่าแบบใหม่ ที่มีชื่อว่า digital nomads Visa ซึ่งหมายถึงคนที่ทำงานในต่างประเทศโดยอาศัยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งใน ระยะสั้นหรือกลางภาค จาก 49 ประเทศและเขตปกครอง จะสามารถอยู่ในญี่ปุ่นภายใต้ประเภทวีซ่า “กิจกรรมที่ระบุ” ผู้สมัครที่ประกอบอาชีพอิสระก็มีสิทธิ์เช่นกัน

ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยวีซ่า digital nomads Visa จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักหรือใบรับรองการพำนัก ซึ่งให้สิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางประการของรัฐบาล ไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้และจะต้องสมัครใหม่อีกครั้ง โดยสามารถทำได้เพียงหกเดือนหลังจากเดินทางออกนอกประเทศ

สำหรับเงื่อนไข Digital Nomads Visa มีดังต่อไปนี้

ต้องมีรายได้ต่อปี 10 ล้านเยน ( ประมาณ 2,403,230 บาท)

เป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระ มีหลักฐานชัดเจน เช่น ยูทูบเบอร์

สามารถอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นได้นาน 180 วัน (6 เดือน)

ต้องมีประกันสุขภาพ

สามารถนำบุตรหรือคู่สมรสไปที่ญี่ปุ่นด้วยได้

โดยคาดว่าจะเริ่มเปิด Digital Nomads Visa ให้ยื่นขอได้ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ที่มาข่าว > https://www.japantimes.co.jp/news/2024/02/02/japan/society/digital-nomad-visa-march/