บริษัท ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 100 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯและพนักงานได้บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 5000 ชิ้นผ่าน สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลกลาง เพื่อสนับสนุนความพยายามเพื่อต่อสู้กับการระบาดโควิด-19

ไนท์ คอนซัลแทนท์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด ต้องขอบคุณคณะบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลราชกลางทุกท่าน ที่ทำงานอย่างหนักในการต่อสู้กับโควิด-19​ การนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับโรงพยาบาลกลางในวันนี้ เพื่อแสดงออกถึงความซาบซึ้งในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ และพวกเราหวังว่าหน้ากากอนามัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย​​