บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการรับทำวีซ่าและรับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขปัญหาก่อนการจดทะเบียนสมรส เรามีประสบการณ์ การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย ให้กับชาวต่างชาติ ที่จะจดทะเบียนสมรสในไทย
.
การจัดเตรียมเอกสารฝ่ายไทย เพื่อไปขอ ใบรับรองโสดที่ประเทศคู่สมรส
การที่จะจดทะเบียนสมรสกับกับชาวต่างชาตินั้น กฎหมายบางประเทศเราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการ ไปยังคู่สมรสเพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” หรือ “หนังสืออนุญาตสมรส” ยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้
.
การแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่สถานทูต และกงสุลไทย
เอกสารทางราชการไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกงสุลไทยและ บางประเทศต้องนำไปแปลและรับรองเอกสารที่สถานทูตคู่สมรสก่อนทำเรื่องขอการจดทะเบียนสมรสได้
.
การขอใบรับรองโสด
– การขอใบรับรองโสดที่สถานทูต ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อขอ “ใบรับรองโสด” ที่สถานทูตคู่สมรส
– การจดทะเบียนที่สำนักงานเขต (อำเภอ) พร้อนพยาน
เราพร้อมอำนวยความสะดวก บริการ การจดทะเบียนสมรส ในทุกเขตพื้นที่ ที่ท่านต้องการ พร้อมกับพยานให้บริการ รับปรึกษาทางด้านกฎหมาย
.
บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
– อเมริกา
– แคนาดา
– ออสเตรเลีย
– นิวซีแลนด์
– อังกฤษ
– สกอตแลนด์
– ไอร์แลนด์เหนือ
– ฝรั่งเศส
– เยอรมนี
– อิตาลี
– สวิสเซอร์แลนด์
– นอร์เวย์
– สวีเดน
– เนเธอร์แลนด์
– ฟินแลนด์
– เบลเยี่ยม
– สเปน
– ฮังการี
– โปแลนด์
– ลิทัวเนีย
– มอลต้า
– เอสโตรเนีย
– ภูฎาน
– มาเลเซีย
– สิงคโปร์
– จีน
– ไต้หวัน
– ญี่ปุ่น