ศบค.เคาะลดกักตัวเหลือ 10 วัน เริ่ม เมษายน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คาด ตุลาคม เลิกกักตัว

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เปิดเผยภายหลังการประชุม ศู…...
Read More

ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบรับรองการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 2021

ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบรับรองการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย (คนต่างชาติ…...
Read More