สาขาอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

สำนักงานไนท วีซ่า อุบลราชธานี
Knight Visa Help Point (Ubon Ratchathani)

ที่อยู่ : เลขที่ 12 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Address : 12 Phalochai Road, Nai Mueang, Mueang, Ubon Ratchathani 34000

Mobile: 094-542-7718
Office Call: 045-429628
Website : www.knightvisaubonratchathani.com
Facebook: https://www.facebook.com/knightvisaubonratchathani
Line: @knightvisaubon

Office Hour
Working days : Monday – Friday / Saturday
Working hour : 09.00 am. – 06.00 pm. / 10.00-04.00 pm.

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@