อัปเดต‼️สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวีซ่าลอตเตอรี่ 2025

อัปเดต‼️ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวีซ่าลอตเตอรี่ 2025

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวีซ่าลอตเตอรี่ 2025แท่านจะสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอตเตอรี่ 2025 (#DV2025) ได้ตั้งแต่วันที่ 4พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ https://dvprogram.state.gov/ เท่านั้น

⚠️โปรดระวังการแอบอ้าง หากท่านได้รับ อีเมล ข้อความ โทรศัพท์ หรือ จดหมายแจ้ง

Greencard นั้นเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้เราสามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาได้อย่างถาวร และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังเป็นบันไดก้าวแรกในการยื่นเรื่องขอเป็นพลเมืองอเมริกา (American Citizen) ได้ในภายหลังด้วย นั่นเลยทำให้ปีหนึ่งๆ มีชาวไทยไปร่วมลุ้นสมัครอยู่ทุกปี

ที่มาเพจ · สถานกงสุลและสถานทูตU.S. Embassy Bangkok