จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

อัปเดต!!  พิกัดสถานที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ 2567 ในกรุงเทพ –  ปริมณฑล

วันวาเลนไทน์ 2567 ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ใกล้จะถึงนี้ คู่รักหลายคู่คงกำลังมองหาสถานที่จดทะเบียนสมรสหรือหาที่เที่ยวฉลองวันแห่งความรัก วันนี้knight visa help point มี พิกัดสถานที่จดทะเบียนสมรสกับสถานที่จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2567 มาแนะนำทุกท่าน

Knight Visa Help Point รับทำวีซ่าและรับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขปัญหาก่อนการจดทะเบียนสมรส เรามีประสบการณ์ การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย ให้กับชาวต่างชาติ ที่จะจดทะเบียนสมรสในไทย

การจัดเตรียมเอกสารฝ่ายไทย เพื่อไปขอ ใบรับรองโสดที่ประเทศคู่สมรสการที่จะจดทะเบียนสมรสกับกับชาวต่างชาตินั้น กฎหมายบางประเทศเราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการ ไปยังคู่สมรสเพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” หรือ “หนังสืออนุญาตสมรส” ยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้

การแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่สถานทูต และกงสุลไทยเอกสารทางราชการไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกงสุลไทยและ บางประเทศต้องนำไปแปลและรับรองเอกสารที่สถานทูตคู่สมรสก่อนทำเรื่องขอการจดทะเบียนสมรสได้

การขอใบรับรองโสด

– การขอใบรับรองโสดที่สถานทูต ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อขอ “ใบรับรองโสด” ที่สถานทูตคู่สมรส

– การจดทะเบียนที่สำนักงานเขต (อำเภอ) พร้อนพยาน

เราพร้อมอำนวยความสะดวก บริการ การจดทะเบียนสมรส ในทุกเขตพื้นที่ ที่ท่านต้องการ พร้อมกับพยานให้บริการ รับปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ทำสัญญาก่อนสมรส Prenuptial Agreement

ก่อนที่ชายหญิงจะจดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายให้สิทธิคู่สมรสที่จะทำสัญญาก่อนสมรส กำหนดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ในเรื่องทรัพย์สินได้ ซึ่งหากไม่มีสัญญาก่อนสมรสได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องทรัพย์สิน ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่กล่าวมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส ดังนั้นคู่สมรสใดที่ต้องการที่จะจัดการเกี่ยวกับการขาย

อสังหาริมทรัพย์ตามลำพัง โดยไม่ต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง จึงอาจทำได้โดยการทำสัญญาก่อนสมรส โดยทั่วไปสัญญาก่อนสมรส เมื่อได้ทำขึ้นตามแบบที่กฎหมายกำหนดคือ บันทึกไว้ในทะเบียนสมรส ในขณะที่มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว

จะทำให้ผูกพันคู่สมรสตลอดไป การจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสที่ทำไว้จะทำไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล และแม้ จะมีข้อความในสัญญาก่อนสมรสไว้ให้สามีภรรยามีสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสได้ ข้อตกลงเช่นนี้บังคับไม่ได้

การทำเรื่องหย่า Contested / Uncontested Divorce

การหย่าตามกฎหมายนั้น ย่อมกระทำได้ 2 วิธีคือ

– การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย

– การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับสามี ท่านไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกับสามีคนใหม่ได้ เนื่องจากจะเป็นการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้ว ย่อมเป็นโมฆะเพราะสมรสซ้อน

1.สำนักงานเขตบางรัก

สำนักงานเขตบางรัก

– เวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.)

สำหรับ ‘ชาวไทยที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ’ ต้องนำเอกสารมายื่นจองคิวด้วยตัวเองที่ – ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก ( ในวันและเวลาราชการเท่านั้น! )

– เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์

– ที่ตั้ง 5 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ( ยกเว้นวันหยุดราชกาล )

– สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 236 1395 ต่อ 6231 หรือ 6233 ( ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก )

– พิกัด https://maps.app.goo.gl/YLq5QjzP96P2CuJe8

2.สำนักงานเขตบางพลัด

สำนักงานเขตบางพลัด

– เวลาราชการ ( 08.00 – 16.00 น. ) ณ  ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางพลัด (ชั้น 1)

– ที่ตั้ง 39 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

– เปิดบริการ  วันจันทร์ – ศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชกาล )

– สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 3777 แฟกซ์ 0 2424 8875 ( ฝ่ายปกครอง )

– พิกัด https://maps.app.goo.gl/9Fdv9mzDCLqygQpa7

3.สำนักงานเขตดุสิต

สำนักงานเขตดุสิต

– เวลาราชการ ( 08.00 – 16.00 น. )

– *สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรส และจดแจ้งชีวิตคู่ในวันแห่งความรัก

– ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– เปิดบริการ  วันจันทร์ – ศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชกาล )

– ที่ตั้ง 317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

– สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-243-7004 (ฝ่ายทะเบียน)

– พิกัด สำนักงานเขตดุสิต https://maps.app.goo.gl/aPoGQUjibmRgkBpu8

– พิกัด  ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://maps.app.goo.gl/miT82fDhHZzjc9KP8

4.สำนักงานบางขุนเทียน

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

– เวลาราชการ ( 08.00 – 16.00 น. ) ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางขุนเทียน ( ชั้น 1 )

– เปิดบริการ  วันจันทร์ – ศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชกาล )

– 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

– สอบถามเพิ่มเติม โทรสาร 0-2416-4291 โทรศัพท์ 0-2415-2425 / 0-2415-0156 / 0-2416-0034

– พิกัด https://maps.app.goo.gl/9KrQ6HM71YH26b2C7

5.สำนักงานลาดกระบัง

สำนักงานลาดกระบัง

– เวลาราชการ ( 08.00 – 16.00 น. )

– ที่ตั้ง 9/99 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

– เปิดบริการ  วันจันทร์ – ศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดราชกาล )

– สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 024240056 แฟกซ์ 024246847  E- mail vasut@bangkok.go.th

– พิกัด https://maps.app.goo.gl/mTUgi5v2xubDfECH9

ที่มา

  1. https://webportal.bangkok.go.th/bangrak
  2. https://bitly.ws/3cGt3
  3.  https://webportal.bangkok.go.th/dusit
  4.  https://bitly.ws/3cGtG
  5.  https://bitly.ws/3cGtP
  6. https://webportal.bangkok.go.th/bangkoknoi/contact