อัพเดทบริการขอวีซ่า UKVI

📌ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลอัพเดตที่สำคัญเกี่ยวกับบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa) จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร – UKVI
.
UKVI ได้ทำการเปลี่ยนแปลงความพร้อมการให้บริการของ Priority Visa Service (PV) สำหรับท่านที่กำลังจะขอวีซ่าท่องเที่ยวรายใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป จำนวนการนัดหมายออนไลน์ที่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน PV ได้จะมีจำนวนที่ลดน้อยลง เพื่อให้ UKVI สามารถที่จะดำเนินการพิจารณาวีซ่าที่ยื่นคำร้องแบบมาตรฐาน (Standard Application) ได้มากขึ้น และจะค่อยๆ ลดเวลาในการพิจารณาวีซ่าโดยรวมสำหรับลูกค้าทั้งหมด
.
โปรดทราบว่า สำหรับท่านที่กำลังขอจะวีซ่าท่องเที่ยวรายใหม่นี้ ในระหว่างขั้นตอนการจองนัดหมายออนไลน์แบบใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน PV ท่านต้องทำการชำระค่าบริการการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้ในระบบออนไลน์เท่านั้น และไม่สามารถขอใช้บริการนี้ได้ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า รวมทั้งไม่สามารถขอใช้บริการนี้ย้อนหลังได้ เช่นกัน
.
บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน และ การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ สำหรับวีซ่าเรียน วีซ่าทำงาน และ วีซ่าพำนักแบบถาวร ยังคงถูกระงับการใช้บริการนี้ UKVI ยังคงพิจารณาต่อเนื่องและจะมีการอัพเดตอีกครั้งเมื่อพร้อมที่จะกลับมาให้ใช้บริการเหล่านี้ได้อีกครั้ง
.
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน กรุณาดูเพิ่มเติมที่นี่ Get a faster decision on your visa or settlement application: Applying from outside the UK – GOV.UK (www.gov.uk)
.
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า กรุณาดูเพิ่มเติมที่นี่ Visa decision waiting times: applications outside the UK – GOV.UK (www.gov.uk)
.
ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3RTjcyr