Visa News

Travel Bubble เกาหลีใต้-ไทย ไม่กักตัว คาดเริ่ม กรกฎาคม นี้

Travel Bubble เกาหลีใต้-ไทย ไม่กักตัว คาดเริ่ม กรกฎาคม นี้

UPDATE ฝรั่งเศสเปิดพรมแดนแล้ว 9 มิถุนายน 2564

UPDATE ฝรั่งเศสเปิดพรมแดนแล้ว 9 มิถุนายน 2564

การเดินทางเข้าเขต EU (สหภาพยุโรป) จากประเทศไทย

การเดินทางเข้าเขต EU (สหภาพยุโรป) จากประเทศไทย

ขั้นตอนการขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19

ขั้นตอนการขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19

สเปน เตรียมเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว

สเปน เตรียมเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว

Update: สถานทูตอังกฤษ กลับมายื่นด่วน สำหรับ 1 วัน สำหรับ วีซ่าประเภทชั่วคราว

Update: สถานทูตอังกฤษ กลับมายื่นด่วน สำหรับ 1 วัน สำหรับ วีซ่าประเภทชั่วคราว

ศบค.เคาะลดกักตัวเหลือ 10 วัน เริ่ม เมษายน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คาด ตุลาคม เลิกกักตัว

ศบค.เคาะลดกักตัวเหลือ 10 วัน เริ่ม เมษายน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คาด ตุลาคม เลิกกักตัว

การเดินทางเข้าไทยสำหรับคนต่างชาติในช่วง COVID-19

การเดินทางเข้าไทยสำหรับคนต่างชาติในช่วง COVID-19

ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบรับรองการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 2021

ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบรับรองการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 2021

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@