เกี่ยวกับ วีซ่า / Visa

Our company is Knight Consultant Worldwide Ltd., which is providing the services on business, and visa. For the visa requirement, we will assist you on the preparation process, visa submission to the Embassy until the visa issuance. Our qualified staff will accompany you throughout the visa process from the beginning until the visa is granted.

รับทำวีซ่าสำหรับคนไทยหรือการขอวีซ่าสำหรับคนไทย เพื่อจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆทุกมุมโลกนั้น จำเป็นต้องมีวีซ่าอนุญาตเข้ายังประเทศหมายปลายทาง ทั้งการไปเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ศึกษาต่อ ทำงาน(Non-Immigrant / Temporary Visit) การไปพำนักถาวร วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี Immigrant/Settlement Visa (Family, Fiancée and Marriage) ด้วยขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละประเภทมีเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไป จึงทำให้การขอวีซ่าต้องศึกษาเงื่อนไขและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง หากขาดความรอบคอบในการดำเนินการ คุณก็อาจไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าได้

เราให้บริการภายใต้ ความรับผิดชอบต่อผลงาน มิใช่แค่เพียงผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทุกรายของเราได้รับการอนุมัติบนความต้องการของลูกค้า เราไม่เคยละเลยรายละเอียดการบริการให้กับลูกค้า หลักการคิด วิเคราะห์ เหตุผลในการทำงานและการบริการที่ดี หากท่านมีปัญหาการดำเนินการขอวีซ่า เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่าน

วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป (เชงเก้น) Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่า คู่หมั้น(Fiancée) วีซ่าแต่งงาน (Spouse) วีซ่าถาวร (Settlement) ติดตามคู่สมรส K-1/K-3อเมริกา Immigrant (Family, Fiancée – Marriage)

วีซ่านักเรียนอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป ระยะสั้น ระยะยาว Student Visa

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@