การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทย 📌(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

สำหรับนักท่องเที่ยว หรือ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
• ไม่ต้องแสดง เอกสารวัคซีน หรือ
• ผลการตรวจ ATK/PCR โรคโควิด-19
• นอกจากนี้ยังยกเลิกการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19

📌ยกเว้นโรคไข้เหลือง ที่ยังดำเนินการตามปกติที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
.
🙏🏻 ขอบคุณที่มา : สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) :https://www.iatatravelcentre.com/world.php
.