Working Process

Working Process
Knight Visa Help point

ขั้นตอนการทำงาน

Knight Visa Hple Ponit

 1. ขอรับคำปรึกษากับบริษัท
 2. ทำสัญญาชำระค่าบริการ พร้อมข้อมูลเชิงลึก
 3. หลังพิจารณาแล้ว 3-7 วัน ทำการ เจ้าหน้าที่ผ่ายเอกสาร ส่งรายการเอกสาร
  แนะนำการทำงาน
  สรุปแนวทางการทำงาน
 4. หลังจากได้รับเอกสารครบภายใน 7-14 วันทำการ* เจ้าหน้าที่จะ
  กรอกฟอร์ม
  แปลเอกสาร
  จัดทำเอกสาร
  นัดหมาย
 5. ลูกค้าชำระ 50% ส่วนที่เหลือ ก่อนวันยื่นลูกค้าซ้อมสัมภาษณ์
 6. พาลูกค้ายื่นวีซ่าตามเวลาที่นัดยื่น
 7. รอผลวีซ่าประมาท 15 วันก่อนทำการ* สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน
 8. รับผลวีซ่า

*หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานซึ่งเป็นไปตามข้อมูลหรือคิวนัดสัมภาษณ์สถานทูต

ไปรษณีย์ บริษัทขนส่งเอกชน พนังงานส่งสินค้า Download จัดส่งทางอีเมล์

2 กรณี

 1. หัวหน้า CS ดำเนินการแพคเอกสาร และส่งให้ทาง CS จัดส่ง EMS ไปรษณีย์ไทย
 2. เจ้าหน้าที่ทั่วไป ดำเนินการแพคเอกสาร และส่งให้ทาง CS จัดส่ง EMS ไปรษณีย์ไทย

หลังดำเนินการส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้าเรียบร้อย หัวหน้า CS ต้องถ่ายใบเสร็จอัพโหลดในกลุ่มจองคิว (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารส่งใบเสร็จให้ทางลูกค้า)

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@