Payment Precess

ขั้นตอนการชำระเงิน

Knight Visa Help Point

1. ลูกติดต่อจากหลายๆช่องทาง
2. เจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายให้คำปรึกษา
3. เจ้าหน้าที่ปรึกษานำเสนอแพคเกจให้กับลูกค้า
4. ลูกค้าเลือกแพคเกจ
5. ลูกค้าชำระเงิน
6. เจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายจัดทำเอกสารตามแพคเกจที่ตกลงทำไว้กับลูกค้า
7. นำใบเสร็จส่งให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการชำระเงิน

*หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานซึ่งเป็นไปตามข้อมูลหรือคิวนัดสัมภาษณ์สถานทูต

ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!
Call Now
Whatsapp
Line@