สรุปข้อมูลการเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ ของผู้เดินทางจากประเทศไทย

1. ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564 เป็นต้นมา สวิตเซอร์แลนด์ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค https://www.eda.admin.ch/countries/thailand/en/home/visa/entry-ch.html?fbclid=IwAR3nYCQMytBdNTQ6w_1JLTKkRSFnUs0tg-Kc5zYqPZmd6hMRb6MhtpJ3gSY
ผู้ที่สามารถเดินทางจากประเทศไทยเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว
– Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran)
– Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna)
– AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®)
– Covishield™
– Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
– Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell))
– Sinovac (CoronaVac)
(2) เป็นผู้ที่มี Freedom of Movement (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#407515119)
(3) มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ เยี่ยมสมาชิกในครอบครัว ทำงาน ศึกษาต่อ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-616846250)

2. กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดสตามข้อ 1 (1) ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. เมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์

3. ผู้เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ทุกรายต้องลงทะเบียน Entry Form ออนไลน์ (ลงทะเบียนได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และมือถือ)
กด link เพื่อลงทะเบียน: https://swissplf.admin.ch/formular
เมื่อการลงทะเบียนสมบูรณ์ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ QR Code เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ขณะเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้เดินทางไม่ได้ลงทะเบียน Entry Form จะถูกลงโทษปรับ 100 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 3,500 บาท)
**โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขสวิส “Entry Form” https://rb.gy/4udqe0

4. ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์

5. ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางส่วนบุคคลด้วยตนเอง
ทางระบบออนไลน์ ได้ที่ TravelCheck https://travelcheck.admin.ch/home

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ที่
Messenger: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น Royal Thai Embassy Bern
เว็บไซต์: www.thaiembassy.ch