นิวซีแลนด์ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจ้างงาน

🚨การเปลี่ยนแปลงการขอวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa

✅เนื่องจากตอนนี้นิวซีแลนด์ขาดแคลนแรงงานด้านงานบริการ และการท่องเที่ยวอย่างมาก
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้ยื่นวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa #AEWV ดังนี้

📌ปัจจุบัน ค่าแรงเฉลี่ยอยู่ที่ $27.76 ต่อชั่วโมง จะยังใช้อยู่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2023 เป็นต้นไป ค่าแรงเฉลี่ยจะขึ้นเป็น $29.66 ต่อชั่วโมง

ในการขอ Accredited Employer Work Visa (AEWV) ทุกสายอาชีพจะต้องมีคุณสมบัติรายได้ เป็นไปตามค่าแรงเฉลี่ยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด
.
สำหรับงานบริการ มีข้อยกเว้นเรื่องค่าแรงเฉลี่ยคือ นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายถึงค่าแรงเฉลี่ย ก็สามารถออก AEWV ให้กับลูกจ้างได้
.
โดยนายจ้างสามารถจ่ายค่าแรง 95%ของค่าแรงเฉลี่ย หรือ $28.18 ต่อชั่วโมง ได้ในบางตำแหน่ง
.
เดือนเมษายน 2024 เป็นต้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรง 100%ของค่าแรงเฉลี่ย หรือ $29.66 ต่อชั่วโมง

ผู้ที่จะยื่นวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa (AEWV)
.
ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ NZ Certificate of Cookery Level 4 หรือเทียบเท่าแล้วค่ะ แต่ยังจะต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องระยะ 3 ปี
กฎนี้มีผลวันที่ 18 ตุลาคม 2022 เป็นต้นไป
.
แต่ค่าแรงของเชฟยังต้องถึงค่าแรงเฉลี่ย หรือค่าแรงของตลาดแรงงานตามที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดอยู่
.
ขณะนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำงานร่วมกับสมาคมที่ดูแลอุตสาหกรรมอาหารอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาระบบในอีก 12 – 18 เดือน และเพื่อประเมินคุณภาพฝีมือแรงงานของเชฟที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
.
.
รัฐบาลพยาพยามผลักดันให้นิวซีแลนด์ให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่าแรงสูง เพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานที่จะเข้ามา และกระตุ้นให้นายจ้างจ่ายค่าแรงที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน และมีเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพให้คนนิวซีแลนด์