– คณะกรรมการควบคุมโรคฯ มีมติเห็นชอบตามที่ นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต เสนอแนวทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต้อง Swab test !
• ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต (8 ต.ค. 64) โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
• นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต ได้เสนอแนวทางต่อคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ว่า ชาวภูเก็ต รวมทั้งคนไทยทั่วประเทศ หากได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วต้องการจะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ ไม่ต้องทำการ Swab test

เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564

Cd : Phuket OK