มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการกักกัน

สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่ได้รับการกักกันในสถานที่กักกันฯ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท รวมทั้ง ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
(ผู้ที่เดินมาถึงมาก่อน 1 ตุลาคม 64 แต่ยังไม่ครบ 14 วัน ให้ใช้เงื่อนไขแบบไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน)
 (1) มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทุกช่องทาง (กรณีทางน้ำต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนทุกคน)
 ระยะเวลาการกักตัว
 (1) กักตัว หรือเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย 7 วัน
 การตรวจหาเชื้อฯ
 ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง
– ครั้งแรก วันแรกที่มาถึง (Day 0-1)
– ครั้งที่สอง Day 6-7
 (2)ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccine Certificate) หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทุกช่องทาง
 ระยะเวลากักตัว
 (2) กักตัวอย่างน้อย 10 วัน
 การตรวจหาเชื้อ
  ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง
– ครั้งแรก วันแรกที่มาถึง (Day 0-1)
– ครั้งที่สอง Day 8-9
ในกรณีที่เดินทางเข้าประเทศทางบก (เนื่องจากไม่มีการตรวจหาเชื้อมาก่อน และมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าทางอากาศ)
 ระยะเวลาการกักตัว
 (3) กักตัวอย่างน้อย 14 วัน
 การตรวจหาเชื้อฯ
 ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง
– ครั้งแรก วันแรกที่มาถึง (Day 0-1)
– ครั้งที่สอง Day 12-13

 เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Cr:https://www.facebook.com/onroutetrip/photos/a.106531974404991/385712683153584