– ประเทศอังกฤษ ปรับไทย ออกจาก กลุ่ม Red List ประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิดแล้ว #วีซ่าอังกฤษ #vfsuk #รับทำวีซ่า

ข้อมูลจากเว็บไซต์ gov.uk มีการอัปเดตรายชื่อประเทศในกลุ่มประเทศ “Red list”

🔵โดยประเทศไทยและอีก 46 ประเทศ ได้ถูกถอดออกจากกลุ่มประเทศ “Red list” จากการจัดกลุ่มประเทศของสหราชอาณาจักร

 

According to the UK Government, the measure for international travel to England, Thailand will be moved off the red list (of countries and territories) at 4 am. Monday 11 October 2021.

⚫️สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ถูกถอดออกจากกลุ่มประเทศ “Red list” ได้ที่ : https://www.gov.uk/guidance/red-list-of-countries-and-territories?fbclid=IwAR0eT9H5KZnUhIaZIaOvO6UiSIwFcBR8JKPY3u7WMyCO0yJsanRsULVmBBw

เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 04:00 เป็นต้นไป

Cd: http://gov.uk