จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ขณะนี้หลายสถานทูต ได้เปิดให้คนไทยขอวีซ่าได้แล้ว เราจึงได้รวบรวมสรุปข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นพำนักระยะสั้น เยี่ยมเยือนแฟน เพื่อน ครอบครัว หรือทำวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ

 

🔺1.อังกฤษ

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาทางออก 3)
  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺2.สหรัฐอเมริกา (B1/B2)

 • สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เลขที่ 95 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : หลังจากสัมภาษณ์รู้ผลทันที
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺3.นิวซีแลนด์

 • สถานที่ยื่น : ยื่นเอกสารออนไลน์ทางไปรษณีย์
  ระยะเวลาอนุมัติ : 45 วันทำการเป็นอย่างน้อย
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺4.ออสเตรเลีย

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาทางออก 3)
  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัว เดินทางได้ต้นปี 2021
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺5.เยอรมนี

 • สถานที่ยื่น : VFS ตึกจามจุรี สแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺6.ฝรั่งเศส

 • สถานที่ยื่น : TLS สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺7.อิตาลี

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺8.ออสเตรีย (เปิดรับวีซ่าเยี่ยมเยือน เฉพาะพ่อ แม่ ลูก และสามี เท่านั้น)

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺9.ฟินแลนด์

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีแสควร์ เลขที่ 315 317, 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวในประเทศ : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺10.นอร์เวย์

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : กักตัว โรงแรม/ที่พักคนเชิญ
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺11.สวีเดน

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺12.สเปน

 • สถานที่ยื่น : ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน BLS International (Thailand) Ltd. Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211เลขที่ 399 สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนากรุงเทพ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺13.เบลเยี่ยม

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺14.เดนมาร์ก

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺15.สาธารณรัฐเช็ก

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไทย กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

 

🔺16.เนเธอร์แลนด์

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : บินตรง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺17.กรีซ

 • สถานที่ยื่น : เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม
  บางรัก กทม.10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺18.โปแลนด์

 • สถานที่ยื่น : ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

 

🔺19.ไอซ์แลนด์

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺20.ลักเซมเบิร์ก

 • สถานที่ยื่น : ชั้น 17 คิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
  MRT สถานีลุมพินีทางออกที่ 2
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺21.ตุรกี

 • สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
  ระยะเวลาอนุมัติ : 2 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่องและบินตรง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

ทวีปเอเชีย

 

🔺1.มัลดีฟ

 • สถานที่ยื่น : ฟรีวีซ่า 30 วันสำหรับพาสปอร์ตไทย
  ระยะเวลาอนุมัติ : –
  สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺2.ดูไบ

 • สถานที่ยื่น : ยื่นออนไลน์
  ระยะเวลาอนุมัติ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
  สายการบิน : บินตรงด้วยสายการบินเอมิเรตต์เท่านั้น
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺3.ปากีสถาน

 • สถานที่ยื่น : ยื่นออนไลน์
  ระยะเวลาอนุมัติ : 7 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

 

🔺4.เกาหลีใต้ (วีซ่าคู่สมรส)

 • สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เลขที่ 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่องและบินตรง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัวที่บ้านญาติ
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺5.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • สถานที่ยื่น : ยื่นออนไลน์
  ระยะเวลาอนุมัติ : 5 วันทำการ
  สายการบิน : บินตรงกับสายการบินเอมิเรตต์เท่านั้น
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official หรือสำนักงาน Knight Visa Help Point สาขาใกล้ท่านได้เลยค่ะ