เตรียมย้ายประเทศ

3 ประเทศยอดฮิต เตรียมย้ายประเทศ ปรับเกณฑ์เข้มวีซ่าเรียน-ทำงาน

คนไทยที่อยากย้ายประเทศ หรือแสวงหาโอกาสในชีวิตโดยการไปเรียนหรือทำงานในต่างประเทศกำลังว้าวุ่น เมื่อ 3 ประเทศยอดนิยมของชาวไทย อย่าง ออสเตรเลีย อังกฤษ และแคนาดา ปรับเกณฑ์เข้มวีซ่าเรียน-ทำงาน เพื่อลดจำนวนการรับชาวต่างชาติเข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2023 สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์วีซ่าให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศยากขึ้น ทั้งคนทำงานและผู้ติดตาม ไปจนถึงการรับชาวต่างชาติเข้าไปอยู่ในอุปการะของครอบครัวชาวอังกฤษ เพื่อลดจำนวนคนย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศการปรับเกณฑ์ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 5 ประเด็น ยกตัวอย่างกฎเกณฑ์สำคัญที่ปรับเปลี่ยนและจะส่งผลต่อคนทำงานได้แก่ กำหนดปรับเปลี่ยนข้อกำหนดรายได้ขั้นต่ำสำหรับการขอวีซ่าแรงงานมีทักษะเพิ่มขึ้นเป็น 38,700 ปอนด์ต่อปี จากเดิมกำหนด 26,000 ปอนด์ต่อปี และส่งเสริมให้นายจ้างจ้างคนงานชาวอังกฤษมากขึ้น ซึ่งเมื่อเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการจ้างชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผู้ประกอบการจ้างชาวต่างชาติน้อยลง เนื่องจากค่าจ้างไม่แตกต่างกับชาวอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยกเลิกการอนุญาตให้อาชีพที่จำเป็นและขาดแคลนที่สุดสามารถจ้างงานได้ในอัตราค่าจ้างต่ำกว่าปกติ 20% ซึ่งนายจ้างใช้การอนุญาตนี้จ้างงานชาวต่างชาติที่ยอมรับค่าจ้างได้ต่ำกว่าที่ชาวอังกฤษรับได้ การยกเลิกการอนุญาตนี้เป็นการบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน ซึ่งนั่นจะทำให้มีการจ้างงานชาวต่างชาติน้อยลง-จ้างงานชาวอังกฤษมากขึ้น เพราะค่าจ้างชาวต่างชาติกับชาวอังกฤษไม่ได้ต่างกันมาก

ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่นี้ยกเว้นให้สำหรับผู้ที่เข้าประเทศโดยวีซ่า Health and Social Care เพื่อให้สหราชอาณาจักรไม่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อีกทั้งยกเว้นให้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วย

พร้อมกันนี้ รัฐบาลอังกฤษได้เพิ่มข้อกำหนดรายได้ขั้นต่ำสำหรับพลเมืองอังกฤษและผู้ตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักรที่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นฐานเข้าไปสหราชอาณาจักรด้วย หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า การอุปถัมภ์สมาชิกในครอบครัว โดยเพิ่มข้อกำหนดรายได้ขั้นต่ำสำหรับผู้ขอวีซ่าสำหรับครอบครัวเป็น 38,700 ปอนด์ต่อปี จากเดิมกำหนดไว้ 18,600 ปอนด์ต่อปี กฎใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า (1 เมษายน 2567) รัฐบาลอังกฤษคาดการณ์ว่า การปรับเกณฑ์ใหม่จะช่วยลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานลง 300,000 คนเมื่อเทียบกับปีก่อนบังคับใช้เกณฑ์ใหม่