9 สายการบินในประเทศ

สายการบินที่ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าด้วยตนเอง ผ่านระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (CUBD: Common Use Bag Drop) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่

  • Air Asia
  • Air Asia X
  • Air France
  • Bangkok Airways
  • Emirates
  • Eva Air
  • KLM Royal Dutch Airlines
  • Thai Airways
  • Thai Smile Airways

🗓ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566